මිරිස් Funny Game | KDJ Prductions - game-webites.net

මිරිස් Funny Game | KDJ Prductions

KDJ Productions
Views: 488248
Like: 7900

120 Comments

 1. අන්තිම එකා ගැම්මක් කොල්ලා💕💕💕💕💕💕

 2. ඔතන වමනෙ දාන්න එප අපිටත් වමනෙ යනව ඉට පස්සෙ😂😂😂

 3. හපලා කපන් කොල්ලො

 4. පොඩ් එකා මරු…පව් බන්

 5. පට්ට සෙල්ලම 👍👍👍😅😅😅😅

 6. පොඩි එකා 😂❤️🥰

 7. පහුවදාට ලැට් එකේදි තමා මකරු කුලප්පු වෙන්න පටන් ගන්නෙ..😂

 8. එ අයියා ගුටිත් කෑවා මිරිසුත් සීනිත් කෑවා

 9. පොඩි එකා😂😂😂 ගැම්මට කනවා😂😂😂😂

 10. පොඩ්ඩාගැම්මෙන්කනවාඇ😅❤

 11. පොඩි එකා සුපිරි යි ඈ ❤

 12. අඩන්නත් උනා නේ 😂

 13. Hammo anthima hariye aruge gudus eka Thama maru ekata Thama hina yanne 🤣🤣🤣

 14. පොඩි එකා සුපිරි

 15. අරූ පව් බන් 😂😂🖕🖕

 16. කෝ බලන්න මේ විඩියෝ එක සුපිරි ය කියන අය කෝ බලන්න
  😅😂

 17. යකෝ උබලට හෙට අනිද්දා වෙද්දී බොර බොර ගාලා පඩ යයි යකෝ🤣

 18. අඩෝ ඒක ආතල් ආආආඅ😂

 19. ඩ්ඩ්ග්ෆෙ❤❤😂😢😮

 20. පොඩ්ඩා මරුනේ බන්

 21. කොරීන් ස්පයිසි රාමෙන් නුඩ්ල්ස් කන්නකො ❤❤❤❤ plzzzzz❤❤❤❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published.